svarbrev fra kommune avslag innsyn Sakkyndig kontroll er noe myndighetene pålegger alle maskineiere å utføre en gang pr år. Dagnborg Maskin AS er godkjent bedrift for saklig kontroll masseforflytningsmaskiner, og er sertifisert gjennom sertifiseringsorganethjemmelagde karameller med kondensert melk

overseas bulker enterprise sal lebanon anna iversen munck

Hvorfor sakkyndig kontroll?

  • Sikkerhetssjekk maskiner
  • Oppfølging av myndighetenes krav til at maskiner skal kontrolleres
  • Pålagt å gjennomføre hvert år
  • Det utstedes dokumentasjon på gjennomført kontroll i form av attest og årsoblat
skolen for det gode og det onde